pårørende

Du leser kanskje dette fordi du akkurat har fått vite at en du kjenner har BID. Dette innebærer at vedkommende har et dypt indre behov for amputasjon, lammelse eller lignende. 

Du er sjokkert. Dette behovet er uforståelig. Du tenker at man skal være takknemlig for den funksjonsfriske kroppen man har. Å ville påføre seg selv en funksjonsnedsettelse er ubegripelig

Vær trygg på at den som har BID selv også strever med disse tankene. Det har ingen logisk forklaring.

Det du skal vite er at det ikke er en psykisk lidelse - hen er ikke gal. Men å BID er veldig krevende å leve med, og det medfører som regel sterk skam, og gjerne også både angst og depresjon for den det gjelder. 

Når vedkommende nå har vært åpen med deg om dette, så har hen tatt et viktig steg. Vær åpen og støttende, og søk sammen informasjon om diagnosen. Noen å snakke har stor verdi 🙂 

Bid-Dach, pårørende

Nettside som gir nærmere informasjon til deg som pårørende til en med BID. Nettsiden er på tysk, men bruk gjerne oversetteren i din nettleser.