for leger og terapeuter

Body Integrity Dysphoria (BID) er en sterkt skambelagt diagnose, og hvis du oppsøkes av en person som åpner seg opp om dette skal du være klar over at dette er et stort og viktig steg, som trolig er tøft og krevende å ta for vedkommende.

Det finnes lite kunnskap om BID. Diagnosen er en ny diagnose i ICD-11, jfr link til høyre. Det pågår forskningsarbeider ved en rekke ulike institusjoner verden rundt. En god kilde til oppdatert informasjon er VFSK, se link til høyre. 

Nyere forskning på BID har funnet konkrete forskjeller på både konkrete sentre i hjernen og signalbaner mellom sentrene, mellom personer med BID og kontrollgrupper. Kort oppsummert antar man at funksjon i nevrologien vår overvåkes opp mot et kroppskart, og at BID oppstår som følge av en medføtt feil programmering i dette kroppskartet. For vedkommende medfører feilen at man ved bruk av den friske kroppen skaper feilsignaler fra nevrologiens overvåkingssystemer, og dette trigger de symptomene som definerer BID.

Pr dato eksisterer ingen kur for BID. Men BID forårsaker sterk skam, og som regel også utfordringer med angst og depresjon. Forskning viser at lidelsestrykket til en person med BID kan være betydelig. Det er høy risiko for selvskading (å påføre seg selv den amputasjon eller lammelse som ligger i behovet), og for selvmord. Nyere forskning viser at personer som klarer å "komme ut" og leve åpent med BID får et betydelig lavere lidelsestrykk.

ICD-11

Nettside for WHI, linken er til 6C21 Body Integrity Dysphoria. Her ligger diagnosebeskrivelse og kriterier.

VFSK

Tysk forening som jobber for kunnskap og forskning på BID. Her kan du få tilgang til oppdatert informasjon om forskning på området. VFSK har hittil arrangert 3 internasjonale fagkonferanser om BID, sist i 2022.