Årsaken 

Velkommen til BID Norge

En nettside med informasjon om Body Integrity Dysphoria (BID).

BID er en persons dype følelse av at visse kroppsdeler eller kroppsfunksjoner føles fremmede eller ikke tilhører en selv. Det er en inkongruens mellom det indre kroppsbildet og det ytre faktiske kroppsbildet. Denne inkongruensen skaper et høyt lidelsesnivå for de berørte, og dette viser seg som et sterkt og vedvarende behov for å amputere den "fremmede" ekstremiteten eller et behov for lammelse. Mer sjeldent forekommende er behov for å være døv eller blind. BID kan gå ut over arbeidsevne, deltakelse i fritidsaktiviteter og evne og vilje til å være sosial. I tillegg er tilstanden sterkt skambelagt. Dette medfører at berørte ofte ikke tar kontakt med helsevesenet for hjelp og støtte, og lidelsen er derfor sterkt underrapportert.

 Årsaken til BID synes fortsatt uklar og en rekke forskningsmiljøer forsøker å forstå dette bedre. Konkrete forskningsresultater tyder på en nevrologisk sammenheng, se mer under vår faglige informasjon. Pr dato er det ikke funnet noen behandling som letter på lidelsestrykket fra BID. Men følgeproblemer som angst, skam og depresjon lar seg behandle.

Offisiell beskrivelse (engelsk): Body Integrity dysphoria is characterized by an intense and persistent desire to become physically disabled in a significant way (e.g. major limb amputee, paraplegic, blind), with onset by early adolescence accompanied by persistent discomfort, or intense feelings of inappropriateness concerning current non-disabled body configuration. The desire to become physically disabled results in harmful consequences, as manifested by either the preoccupation with the desire (including time spent pretending to be disabled) significantly interfering with productivity, with leasure activities, or with social functioning (e.g. person is unwilling to have close relationships because it would make it difficult to pretend) or by attempts to actually become disabled have resulted in the person putting his or her health or life in significant jeopardy.

Kilde: ICD-11 / 6C21 Body Integrity dysphoria - link: https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f256572629

Til deg som har bid
Deg som har BID

BID kan være krevende å leve med.

Her forsøker vi å gi informasjon som kan være til hjelp for deg som har BID.

Les mer
til pårørende
Pårørende

Hvis du er i familie med-, venn eller kollega til, eller bare en som bryr deg - her er litt informasjon til hjelp og støtte.

Les mer
til leger og terapeuter
Leger

BID er en sjelden diagnose. Her finner du mer informasjon om tilstanden og linker til forskning.

Les mer